FOTO-NEQATIV FONDU  |  Kazım Ziya
 
Thumbnail Image Table
Caption: C.Cabbarlı (Oqtay eloğlu). ADDT. 1940-41. Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-N.Fətullayev. Xaspolad-K.Ziya.
Size (KB): 245 KB
Caption: H.Cavid (İblis). ADDT. 1922. Rejissor-A.M.Şərifzadə. Arif-Kazım Ziya.
Size (KB): 1,924 KB
Caption: Kazım Ziyanın həyatı şəkli.
Size (KB): 876 KB
Caption: Molyer (Cəncur Səməd). TFT.1928-29-cu il. Rejissor-A.İvanov, rəssam-R.Mustafayev. Cəncur Səməd-K.Ziya.
Size (KB): 191 KB
Pages:     1
Kazım Ziya