FOTO-NEQATIV FONDU  |  Mustafa Mərdanov
 
Thumbnail Image Table
Caption: Aktyor M.Mərdanovun həyatı şəkli.
Size (KB): 721 KB
Caption: Tələbələrin kələyi. 1924.
Size (KB): 4,977 KB
Caption: V.Şekspir (Romeo və Culyetta). ADDT.1936. Rejissor-A.A.Tuqanov, rəssam-M.N.Tixomirov. Montekki-M.Mərdanov.
Size (KB): 268 KB
Caption: C.Cabbarlı (Solğun çiçəklər). ADDT.1968. Rejissor-Ə.Ələkbərov, rəssam-N.Fətullayev. Əbdül-M.Mərdanov, Sara-L.Bədirbəyli.
Size (KB): 1,837 KB
Caption: İ.Əfəndiyev (Atayevlər ailəsi). ADDT. 1954-55. Rejissor-T.Kazımov, rəssam-S.Şərifzadə. Sadıq Sadıqov-M.Mərdanov, Dilşad-B.Şəkinskaya.
Size (KB): 796 KB
Pages:     1
Mustafa Mərdanov