FOTO-NEQATIV FONDU  |  M.R.Şeyxzamanov
 
Thumbnail Image Table
Caption: (Böyük dayaq).Kino filimdən kadr. M.R.Şeyxzamanov və Ə.Ələkbərov rolda.
Size (KB): 85 KB
Caption: İ.Əfəndiyev (Qəribə oğlan). ADDT. 1974-75. Rejissor-A.Kazımov, rəssam-N.Fətullayev. Batı-İ.Əhmədov, Barsuq-M.R.Şeyzamanov.
Size (KB): 66 KB
Caption: İ.Səfərli (Göz həkimi). Rejissor-Ə.Ələkbərov, rəssam-S.Şərifzadə. ADDT.1960. Professor Şahbazov-M.R.Şeyxzamanov, Talıbov-M.Cənizadə.
Size (KB): 56 KB
Caption: Y.Onil (Qızıl). ADDT.1972. Rejissor-T.Kazımov, rəssam-S.Haqverdiyev. İsay Bartlet-M.Şeyxzamanov, Saylos Xorn-S.Hüseynov.
Size (KB): 61 KB
Caption: M.Şeyxzamanovun həyatı şəkli.
Size (KB): 51 KB
Pages:     1
M.R.Şeyxzamanov