FOTO-NEQATIV FONDU  |  Məmmədəli Vəlixanlı
 
Thumbnail Image Table
Caption: N.Hikmət (Türkiyə). ADDT. 1954. Rejissor-A.İskəndərov, rəssam-N.Fətullayev, B.Əfqanlı. İsrafçı-M.Vəlixanlı.
Size (KB): 2,287 KB
Caption: H.Cavid (Səyavuş). ADDT. 1933-34. Rejissor-İ.Hidayətzadə, rəssam-V.İvanov. Kosa-M.Vəlixanlı.
Size (KB): 185 KB
Caption: M.Vəlixanlının həyatı şəkli.
Size (KB): 1,321 KB
Caption: Ə.Haqverdiyev (Pəri cadu). ADDT. 1957. Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-N.Fətullayev. Əmrah-M.Vəlixanlı, Sayad-S.Hacıyeva.
Size (KB): 916 KB
Pages:     1
Məmmədəli Vəlixanlı