FOTO-NEQATIV FONDU  |  Nəcibə Məlikova
 
Thumbnail Image Table
Caption: S.Vurğun (Vaqif). Rejissor-A.İsgəndərov, rəssam-N.Fətullayev. ADDT.1968. Xuraman-N.Məlikova, Yengə-M.Sadıqova, Şeyx Alı-Abas Rzayev.
Size (KB): 109 KB
Caption: (Koroğlu) kino filmindən kadr.
Size (KB): 82 KB
Caption: (Ögey ana) kino filmindən kadr.
Size (KB): 113 KB
Caption: İ.Səfərli (Ana ürəyi).1960. ADDT. Rejissor-A.İsgəndərov, Ə.Quliyev, rəssam-N.Fətullayev. Yusif Şəfa-M.Dadaşov, İncə-N.Məlikova.
Size (KB): 65 KB
Caption: Raspublkanın xalq artisti N.Məlikovanın həyatı şəkli.
Size (KB): 56 KB
Pages:     1
Nəcibə Məlikova