FOTO-NEQATIV FONDU  |  Rza Əfqanlı
 
Thumbnail Image Table
Caption: Aktyor Rza Əfqanlının həyatı şəkli.
Size (KB): 59 KB
Caption: S.Vurğun (Ferhad və Şirin).ADADT. 1959 - cu il. Rejissor-A.İskəndərov, rəssam-B.Əfqanlı. Xosrov-R.Əfqanlı.
Size (KB): 76 KB
Caption: V.Şekspir (Otello). Rejissor-A.İskəndərov, rəssam-N.Fətullayev, B.Əfqanlı. Yaqo-Rza Əfqanlı.ADDT.1949.
Size (KB): 71 KB
Caption: S.Rustem (Qacaq Nebi). ADDT. 1958 - ci il. Rejissor A.Alekberov, rəssam-S.Şərifzadə. Həcər-M.Novruzova, Nəbi-R.Əfqanlı.
Size (KB): 76 KB
Caption: Siqi Ruhulla,Fatma Qədri, Rza Əfqanlı, Ələsgər Şərifov, Ağahüseyn Cavadov 1 may nümayişində.1957-ci il.
Size (KB): 77 KB
Pages:     1
Rza Əfqanlı