FOTO-NEQATIV FONDU  |  Sona Hacıyeva
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ə.Haqverdiyev (Pəri cadu). ADADT.1956-57. Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-N.Fətullayev. Sayad-S.Hacıyeva, Əmrah-M.Ə.Vəlixanlı.
Size (KB): 99 KB
Caption: ADADT-nın aktrisası S.Hacıyevanın həyatı şəkli. 1974-cü il.
Size (KB): 51 KB
Caption: İ.Əfəndiyev (Bahar suları). ADADT. Rejissor-A.İsgəndərov, Ə.Ələkbərov. 1948. Səadət-Sona Hacıyeva.
Size (KB): 61 KB
Caption: Sabit Rəhman (Aydınlıq). ADDT.1948-49. Rejissor-M.Məmmədov, rəssam-İ.Axundov. Sümbül-S.Hacıyeva.
Size (KB): 80 KB
Pages:     1
Sona Hacıyeva