FOTO-NEQATIV FONDU  |  Ülvü Rəcəb
 
Thumbnail Image Table
Caption: Aktyor Ü.Rəcəbin həyatı şəkli.
Size (KB): 2,039 KB
Caption: C.Cabbarlı (Yaşar). ADDT.1932-33. Rejissor-Y.Varşavski, rəssam-S.Yefimenko.Yaşar-Ü.Rəcəb.
Size (KB): 1,007 KB
Caption: H.Cavid (Səyavuş). ADDT.1933-34. Rejissor-İ.Hidayətzadə, rəssam-V.İvanov. Səyavuş-Ü.Rəcəb.
Size (KB): 439 KB
Caption: V.Şekspir (Otello). ADDT. Rejissor-S.Moyorov, rəssam-S.Yefimenko. 1931-32. Otello-Ü.Rəcəb.
Size (KB): 343 KB
Pages:     1
Ülvü Rəcəb