FOTO-NEQATIV FONDU  |  Aleksandr Tuqanov
 
Thumbnail Image Table
Caption: A.Tuqanovun həyatı şəkli.
Size (KB): 68 KB
Caption: A.Tuqanov sənət dostları ilə birlikdə.
Size (KB): 96 KB
Caption: İ.Hidayətzadə, C.Cabbarlı, Əlihüseyn Rzayev, Rza Təhmasib, A.A.Tuqanov.
Size (KB): 91 KB
Caption: Rejissor A.Tuqanovun ad günü. Y.Əzimzadə, K.Həsənov, Z.Nemətov, Allahverdiyev, A.Qurbanov, Mustafayev. 1946-cı il.
Size (KB): 110 KB
Pages:     1
Aleksandr Tuqanov