FOTO-NEQATIV FONDU  |  Ələsgər Şərifov
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ələsgər Şərifovun həyatı şəkli.
Size (KB): 67 KB
Caption: Q.Rəsulov (Söz yarası). ADADT.1966-67. Rejissor- Ə.Şərifov, rəssam-N.Fətullayev. Səhərgül-H.Qurbanova,Quruluş rejissor-Ə.Şərifov.
Size (KB): 57 KB
Caption: ADADT- nın rejissoru Ə.Şərifov. 1973-74.
Size (KB): 69 KB
Caption: Rejissor Ə.Şərifov aktyorlarla məşq zamanı.1974.
Size (KB): 68 KB
Caption: Rejissor Ə.Şərifov, Dramaturq A.Babayev, rəssam N.Fətullayev, aktyor İ.Dağıstanlı, H.Turabov.
Size (KB): 86 KB
Caption: S.Ruhulla, F.Qədri, R.Əfqanlı, Ə.Şərifov, A.Cavadov.
Size (KB): 84 KB
Caption: A.Qəhhar (İpək naxışlar). ADADT. 1952-1953.Rejissor- Ə. Şərifov, rəssam- B.Əfqanlı. Yaradıcı heyət iştirakçılarla birlikdə.
Size (KB): 92 KB
Pages:     1
Ələsgər Şərifov