FOTO-NEQATIV FONDU  |  Mehdi Məmmədov
 
Thumbnail Image Table
Caption: Mehdi Məmmədov həyatı şəkli.
Size (KB): 67 KB
Caption: M.Məmmədovun həyatı şəkli.
Size (KB): 74 KB
Caption: H.Cavid (Xəyyam). ADDT. 1970-71. Rejissor-M.Məmmədov, rəssam-Elçin. Xəyyam- M.Məmmədov.
Size (KB): 84 KB
Caption: (Onu bağışlamaq olarmı) filmindən kadr.
Size (KB): 119 KB
Caption: M.Məmmədov sənət dostları ilə.
Size (KB): 80 KB
Caption: M.Qorki (Meşşanlar). ADDT.1975. Rejissor-M.Məmmədov, rəssam-E.Məmmədov. Terenti-M.Məmmədov, Nil-H.Turabov.
Size (KB): 82 KB
Pages:     1 2
Mehdi Məmmədov