FOTO-NEQATIV FONDU  |  Yusif Yıldız
 
Thumbnail Image Table
Caption: Y.Yıldızın həyatı şəkli..
Size (KB): 56 KB
Caption: Y.Yıldızın həyatı şəkli.
Size (KB): 62 KB
Caption: Yusif Yıldız.
Size (KB): 73 KB
Caption: 1925- ci il.
Size (KB): 66 KB
Caption: S.Ruhulla və Y.Yıldız Selyan Mərkəzi klubunun darm dərnəyi ilə birlikdə.1928-ci il.
Size (KB): 129 KB
Caption: Y. Yıldız sənət dostları ilə birlikdə.1935-ci il.
Size (KB): 93 KB
Pages:     1
Yusif Yıldız