FOTO-NEQATIV FONDU  |  Həsən Əbluc
 
Thumbnail Image Table
Caption: N.Xəzri (Torpağa sancılan qılınc). ADDT. Rejisor-M.Fərzəlibəyov, rəssam-S.Haqverdiyeva. Dədə Qorqud-H.Əbluc.
Size (KB): 51 KB
Caption: V.Şekspir (Həsən və Əbluc). GTT. Rejissor-Z.Nemətov, rəssam-Ə.Məmmədov. Romeo-H.Əbluc.
Size (KB): 61 KB
Caption: V.Şekspir (Romeo və Cülyrtta). GTT. Rejissor-Z.Nemətov, rəssam-Ə.Məmmədov. Cülyetta-Solmaz Qurbanova, Romeo-Həsən Əbluc.
Size (KB): 54 KB
Pages:     1
Həsən Əbluc