FOTO-NEQATIV FONDU  |  Hamlet Qurbanov
 
Thumbnail Image Table
Caption: M.Sebastian (Adsız ulduz). ADDT. 1972-73. Rejissor-H.Əbluc, rəssam-K.Şıxəliyev. Udrya-H.Qurbanov, Qriq-H.Xanızadə.
Size (KB): 58 KB
Caption: İ.Əfəndiyev (Unuda bilmirəm). ADDT. Rejissor-T.Kazımov. 1970-ci il. Cəmil-H.Turabov, Cəlil-H.Qurbanov.
Size (KB): 63 KB
Caption: V.Şekspir (Heç nədən hay-küy). ADDT. 1978--79. Rejissor-Ə.Quliyev, rəssam-N.Fətullayev. Leonato-H.Qurbanov.
Size (KB): 83 KB
Pages:     1
Hamlet Qurbanov