FOTO-NEQATIV FONDU  |  Hamlet Xanızadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: H.Cavid (İblis). 1983-84. ADDT. Rejissor-M.Məmmədov, rəssam-E.Məmmədov, N.Bəykişiyev. İblis-H.Xanızadə.
Size (KB): 61 KB
Caption: Y.Onil (Qızıl). ADDT. 1972-ci il. Rejissor-T.Kazımov, rəssam-S.Haqverdiyev. Ben Keyts-H.Xanızadə.
Size (KB): 63 KB
Caption: F.Şiller (Məkr və Məhəbbət). ADDT. 1973-74. Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-N.Fətullayev. Luiza-A.
Size (KB): 63 KB
Caption: M.S.Ordubadi (Qılınc və qələm). ADDT. 1976. Rejissor-T.Kazımov, rəssam-F.Poladov. Hüsaməddin-H.Xanızadə.
Size (KB): 64 KB
Pages:     1
Hamlet Xanızadə