FOTO-NEQATIV FONDU  |  Lütvü Məmmədbəyov
 
Thumbnail Image Table
Caption: S.Rəhman (Xoşbətlər). ADDT. 1968. Rejissor-F.Sultanov, rəssam-L.Quliyev. Sadıq-L.Məmmədbəyov, Mürşüd-B.Salayev.
Size (KB): 100 KB
Caption: S.Rəhman (Toy). ADADT. 1964. Rejissor-Ə.Quliyev, rəssam-N.Fətullayev. Surxay-L.Məmmədbəyov.
Size (KB): 56 KB
Caption: S.Dağlı (Mənziliniz mübarək).ADDT. 1972-ci il. Rejissor-Ə.Şərifov, rəssam-N.Fətullayev. Elşən-L.Məmmədbəyov.
Size (KB): 54 KB
Caption: Aktyorların kollektiv həyatı şəkli.
Size (KB): 139 KB
Caption: Lütfi Məmmədbəyovun yubileyi. R.Əzimov, L.Məmmədbəyov, B.Şəkinskaya.
Size (KB): 123 KB
Pages:     1
Lütvü Məmmədbəyov