FOTO-NEQATIV FONDU  |  Mirvari Novruzova
 
Thumbnail Image Table
Caption: A.Saqareli (Xanuma). ADDT. 1975. Rejissor-Ə.Şərifov. rəssam-N.Fətullayev. Kabato-M.Sadıxova, Tekle-M.Novruzova.
Size (KB): 65 KB
Caption: C.Cabbarlı (Oqtay Eloğlu). ADADT. 1966. Rejissor-Ə.Quliyev, rəssam-İ.Axundov. Oqtay-H.Salayev, Tamara-M.Novruzova.
Size (KB): 86 KB
Caption: A.S.Puşkin (Yatmış gözəl və yeddi qardaş ). ADDT. 1974. Rejissor-M.K.Kazımov, rəssam-F.Xəlilov. Qaraca-M.Novruzova.
Size (KB): 49 KB
Caption: İ.Əfəndiyev (Qəribə oğlan). ADDT. 1974-75. Rejissor-A.Kazımov, rəssam-N.Fətullayev. Məlahət-M.
Size (KB): 63 KB
Caption: S.Vurğun (Fərhad və Şirin). ADDT. 1958. Rejissor-A.İsgəndərov, rəssam-B.Əfqanlı. Mehinbanu-M.Novruzova.
Size (KB): 93 KB
Pages:     1
Mirvari Novruzova