FOTO-NEQATIV FONDU  |  Səməndər Rzayev
 
Thumbnail Image Table
Caption: (Babamızın babasının babası) kino filmindən kadr.
Size (KB): 464 KB
Caption: (Bağ mövsümü). Azərbaycanfilim.1985-ci il. Filimdən kadr.
Size (KB): 135 KB
Caption: (Od içində). Azərbaycanfilm. Filimdən kadr.1978-ci il.
Size (KB): 104 KB
Caption: (Yollar görüşəndə). Teletamaşa. 1979. Qur.rejissor-R.Həsənoğlu. Rza müəllim-S.Rzyaev, Mais-Y.Nuri.
Size (KB): 92 KB
Caption: Anar (Evləri köndələn yar). Tamaşadan səhnə.
Size (KB): 102 KB
Caption: H.Cavid(Knyaz). ADADT. 1975-ci il. Rejissor-Ə.Zeynalov. Knyaz-S.Rzayev.
Size (KB): 91 KB
Pages:     1 2
Səməndər Rzayev