ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Hökümə Qurbanovanın şəxsi arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: A.Buryanovun "O tayda" əsərində Valentina Mixaylovna obrazı üçün rol dəftəri. 24.02.1949-cu il. İnv. № 10883
Size (KB): 1 505 KB
Caption: A.Buryanovun "O tayda" əsərində Valentina Mixaylovna obrazı üçün rol dəftəri. 24.02.1949-cu il. İnv. № 10883
Size (KB): 3 185 KB
Caption: S.Rəhmanın "Nişanlı qız" əsərində Bənövşə obrazı üçün rol dəftəri. 07.06.1953-cü il. İnv. № 10889
Size (KB): 2 195 KB
Caption: S.Rəhmanın "Nişanlı qız" əsərində Bənövşə obrazı üçün rol dəftəri. 07.06.1953-cü il. İnv. № 10889
Size (KB): 4 109 KB
Caption: C. Cabbarlının "Sevil" əsərində Südabə obrazı, Ş.Qurbanovun "Sənsiz" əsərində Sevinc obrazı ücün rol dəftəri. 25.03.1967-ci il. İnv. № 10900
Size (KB): 1 619 KB
Caption: C. Cabbarlının "Sevil" əsərində Südabə obrazı, Ş.Qurbanovun "Sənsiz" əsərində Sevinc obrazı ücün rol dəftəri. 25.03.1967-ci il. İnv. № 10900
Size (KB): 2 273 KB
Caption: C. Cabbarlının "Sevil" əsərində Südabə obrazı, Ş.Qurbanovun "Sənsiz" əsərində Sevinc obrazı ücün rol dəftəri. 25.03.1967-ci il. İnv. № 10900
Size (KB): 1 749 KB
Caption: C. Cabbarlının "Sevil" əsərində Südabə obrazı, Ş.Qurbanovun "Sənsiz" əsərində Sevinc obrazı ücün rol dəftəri. 25.03.1967-ci il. İnv. № 10900
Size (KB): 2 968 KB
Pages:     1 2 3
Hökümə Qurbanova. Sənədlər