ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Hökümə Qurbanovanın şəxsi arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: H.Cavidin "Səyavuş" əsərində Sudabə rolunun geyim eskizi . Rəssam İ.Axundov tərəfindən hədiyyə. İnv. № 11146
Size (KB): 5 352 KB
Caption: N.Ovçinnikov tərəfindən H.Qurbanovaya yazılmış məktub.1965-ci il. İnv. № 11159
Size (KB): 2 625 KB
Caption: H.Qurbanovaya yazılmış tamaşacı məktubu. 02.03.1965 – ci il. İnv N 11183
Size (KB): 2 809 KB
Caption: H.Qurbanovaya yazılmış tamaşacı məktubu. 02.03.1965 – ci il. İnv N 11183
Size (KB): 3 580 KB
Caption: "Kirpi" jurnalının redaksiyasından Hökumə Qurbanovaya yazılmış təbrik . Bakı 1974-cü il. İnv. № 11212
Size (KB): 1 780 KB
Caption: Azəraycan Teatr Cəmiyyəti tərəfindən H.Qurbanovaya göndərilən təbrik. İnv. № 11215
Size (KB): 1 004 KB
Caption: "Azərbaycan Qadını" jurnalının redaksiyasından H.Qurbanovaya göndərilən təbrik. İnv. № 11230
Size (KB): 2 580 KB
Caption: L.İmanovun Moskva şəhərindən H.Qurbanovaya yazdığı təbrik. İnv. № 11302
Size (KB): 527 KB
Pages:     1 2 3
Hökümə Qurbanova. Sənədlər