ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Hökümə Qurbanovanın şəxsi arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: Kitab. N.Hacıyev. "Bir ana tanıyırdım" Gənclik 1971. İnv. № 11033a
Size (KB): 2 560 KB
Caption: Kitab. N.Həsənzadə. "Sizdən ayrılmadım" Bakı 1961. İnv. № 11037
Size (KB): 2 277 KB
Caption: Kitab. M .Şamxalov. "Qaynana" Bakı 1966. İnv. № 11043
Size (KB): 2 811 KB
Caption: Kitab. G.Hüseynoğlu. "Nigarançılığın sonu" Bakı 1963. İnv.11044
Size (KB): 2 015 KB
Caption: Kitab. "Tam, qde sozdayut film" İncəsənət 1963. İnv. № 11053
Size (KB): 4 724 KB
Caption: F.Şiller. "Orlean qızı" əsərində İoanna obrazı üçün rol dəftəri. 12.03.1965-ci il. İnv. № 11126
Size (KB): 4 390 KB
Caption: F.Şiller. "Orlean qızı" əsərində İoanna obrazı üçün rol dəftəri. 12.03.1965-ci il. İnv. № 11126
Size (KB): 4 561 KB
Caption: Kitab. "Son yarpaq" ( Amerika,Cənubi Afrika və İngiltərə yazıçılarının povest və hekayələri ) Bakı 1972. İnv. № 11141
Size (KB): 1 640 KB
Pages:     1 2 3
Hökümə Qurbanova. Sənədlər