ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Z. Xəlil "İntiqam". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1942 – ci il. İnv N 2939
Size (KB): 1 645 KB
Caption: R. Rza "Vəfa". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1944 – cü il. İnv N 2940
Size (KB): 1 514 KB
Caption: M. Meterlinq "Göy quş". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1936 – 37 – ci il mövsümü. İnv N 2945
Size (KB): 2 531 KB
Caption: N. Hikmət "Türkiyədə". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1956 – cı il. İnv N 2946
Size (KB): 1 982 KB
Caption: M. İbrahimov "Həyat". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1937 – 38 – ci il mövsümü. İnv N 2950
Size (KB): 2 656 KB
Caption: S. Rəhman "Toy". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv N 2952
Size (KB): 2 486 KB
Caption: V. Mtsodoşvili "Qacaq Kərəm". D.Bünyadzadə adına Dövlət Türk Teatrı. İnv N 2957
Size (KB): 3 155 KB
Caption: Ə.B.Haqverdiyev "Pəri Cadu". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1957 – ci il. İnv N 2960
Size (KB): 1 876 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6
Sidqi Ruhulla. Proqramlar