ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ə.B.Haqverdiyev "Dağılan tifaq". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1950 – ci il. İnv N 2989
Size (KB): 2 154 KB
Caption: Y.Yanovski "Prokurorun qızı". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1954 – 55 – ci il mövsümü. İnv N 2992
Size (KB): 1 682 KB
Caption: H.Cavid "Şeyx Sənan". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1956 – 57 – ci il mövsümü. İnv N 2993
Size (KB): 1 972 KB
Caption: M.S.Ordubadi "Dumanlı Təbriz". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv N 2994
Size (KB): 2 066 KB
Caption: K.Qoldoni "Məzəli hadisə". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1952 – ci il. İnv N 2996
Size (KB): 1 686 KB
Caption: Ə. Məmmədxanlı "Şərqin səhəri". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrıının Moskva şəhərində qastrol tamaşası. 1948 – ci il. İnv N 3001
Size (KB): 2 632 KB
Caption: M. Hüseyn "Nizami". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1947 – 48 – ci il mövsümü. İnv N 3005
Size (KB): 3 321 KB
Caption: C. Cababrlı "Sevil". D.Bünyadzadə adına Türk Bədaye Teatrı. 1929 – 30 – cu il mövsümü. İnv N 3006
Size (KB): 2 697 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6
Sidqi Ruhulla. Proqramlar