ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Q. Musayev "Qızıl çeşmə". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1935 – ci il. İnv N 3008
Size (KB): 2 210 KB
Caption: M. Təhmasib "Aslan yatağı". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1941 – 42 – ci il mövsümü. İnv N 3010
Size (KB): 1 980 KB
Caption: A. Fadeyev "Gənc qvardiya". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1948 – ci il. İnv N 3014
Size (KB): 2 185 KB
Caption: U. Şekspir "Otello". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. İnv N 3015
Size (KB): 3 242 KB
Caption: S. Rüstəm "Qaçaq Nəbi". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1940- 41 – ci il mövsümü. İnv N 3017
Size (KB): 2 159 KB
Caption: S.Ruhullanın anadan olmasının 70, səhnə fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr olunmuş təntətnəli yubiley gecəsinin proqramı. N 3018
Size (KB): 2 628 KB
Caption: S.S. Axundov "Eşq və intiqam". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1945 – ci il. İnv N 3019
Size (KB): 2 113 KB
Caption: S. Vurğun "İnsan". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1948 – ci il. İnv N 3020
Size (KB): 1 611 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6
Sidqi Ruhulla. Proqramlar