ESKİZ-MAKET FONDU  |  Əsgər Abbasov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 5895 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 31 x 44
Notes: M.Lermontov "İki qardaş" ADDT 1940 - 1941 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 067 KB
Caption: EM - 7714 Süleyman surətinə çəkilmiş geyim eskizi - 36 x 55
Notes: Ü.Hacıbəyov. " Arşın mal alan" OBT 1953 - 1954 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 443 KB
Caption: EM - 8186 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 31 x 49
Notes: H.Cəmşidi "Hacı Kərimin aya səyahəti" MKT 1962 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 110 KB
Caption: EM - 8187 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 31 x 47
Notes: H.Cəmşidi "Hacı Kərimin aya səyahəti" MKT 1962 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 989 KB
Caption: EM - 8196 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 31 x 51
Notes: Ü.Hacıbəyov. " Arşın mal alan" OBT 1953 - 1954 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 469 KB
Caption: EM - 8199 Soltan bəy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 26 x 38
Notes: Ü.Hacıbəyov. " Arşın mal alan" OBT 1953 - 1954 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 608 KB
Caption: EM - 8224 Əsgər bəy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 37 x 55
Notes: Ü.Hacıbəyov. " Arşın mal alan" OBT 1953 - 1954 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 765 KB
Caption: EM - 8225 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 37 x 55
Notes: Ü.Hacıbəyov. " Arşın mal alan" OBT 1953 - 1954 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 501 KB
Pages:     1 2
Əsgər Abbasov