ESKİZ-MAKET FONDU  |  Əsgər Abbasov
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
EM - 8199 Soltan bəy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 26 x 38
Notes  
Ü.Hacıbəyov. " Arşın mal alan" OBT 1953 - 1954 - cü il mövsümü
Əsgər Abbasov