ESKİZ-MAKET FONDU  |  Bədurə Əfqanlı
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 4091 Gülbahar surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 8 x 21
Notes: N.B.Vəzirov. "Müsibəti Fəxrəddin" ADDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 889 KB
Caption: EM - 4092 Hürü nənə surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 7 x 19
Notes: N.B.Vəzirov. "Müsibəti Fəxrəddin" ADDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 812 KB
Caption: EM - 4095 Çoban surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 11 x 22
Notes: N.B.Vəzirov. "Müsibəti Fəxrəddin" ADDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 1 103 KB
Caption: EM - 4659 Aydın surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 11 x 26
Notes: C.Cabbarlı. "Aydın" ADDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 972 KB
Caption: EM - 4660 Səlim surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 9 x 27
Notes: C.Cabbarlı. "Aydın" ADDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 855 KB
Caption: EM - 4662 Dövlət bəy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 9 x 27.5
Notes: C.Cabbarlı. "Aydın" ADDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 1 169 KB
Caption: EM - 4667 Gültəkin surətinə çəkilmiş geyim eskizii - ölçüsü - 10 x 27.5
Notes: C.Cabbarlı. "Aydın" ADDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 989 KB
Caption: EM - 4669 Qulam surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 10 x 25.5
Notes: C.Cabbarlı. "Aydın" ADDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 982 KB
Pages:     1 2 3 4
Bədurə Əfqanlı