ESKİZ-MAKET FONDU  |  Bədurə Əfqanlı
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 6581 Azərbaba surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 31 x 42
Notes: S.Vurğun. "Fərhad və Şirin" ADDT 1958 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 636 KB
Caption: EM - 6585 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 12 x 31
Notes: M.Təhmasib. "Çiçəklənən arzular" ADDT 1951 - 52 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 033 KB
Caption: EM - 6586 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 12 x 31
Notes: M.Təhmasib. "Çiçəklənən arzular" ADDT 1951 - 52 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 204 KB
Caption: EM - 6590 Dekorasiya eskizi - ölçüsü - 12 x 31
Notes: V.Osnov və V.Vinnikov. "Hind Gözəli" ADDT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 062 KB
Caption: EM - 6691 Məcnun surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 X 42-
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Leyli və Məcnun" OBT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 325 KB
Caption: EM - 6692 Vasantesa surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 41 x 22
Notes: V.Osnov və V.Vinnikov. "Hind Gözəli" ADDT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 098 KB
Caption: EM - 6695 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 41 x 22
Notes: V.Osnov və V.Vinnikov. "Hind Gözəli" ADDT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 293 KB
Caption: EM - 6816 Leyli surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 42
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Leyli və Məcnun" OBT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 848 KB
Pages:     1 2 3 4
Bədurə Əfqanlı