ESKİZ-MAKET FONDU  |  Bədurə Əfqanlı
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
EM - 6586 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 12 x 31
Notes  
M.Təhmasib. "Çiçəklənən arzular" ADDT 1951 - 52 - ci il mövsümü
Bədurə Əfqanlı