ESKİZ-MAKET FONDU  |  Fyodor Qusak
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 2224 Mir Əyyub surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18 x 32
Notes: L.Makaryev. "Əmirin əsirləri" GGT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 665 KB
Caption: EM - 2227 İbrahim bəy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: L.Makaryev. "Əmirin əsirləri" GGT 1936 - 37 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 721 KB
Caption: EM - 3701 Qacarın əsgəri surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 10 x 29
Notes: S.Vurğun. "Vaqif" RDT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 815 KB
Caption: EM - 5934 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 74 x 44
Notes: Ə.Bədəlbəyli. "Nizami" OBT 1946 - 47 - - ci il mövsümü
Size (KB): 1 943 KB
Caption: EM - 6815 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 25 x 41
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Arşın mal alan" OBT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 897 KB
Caption: EM - 6862 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 26 x 16
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1948 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 725 KB
Caption: EM - 6864 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 26 x 16
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1948 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 019 KB
Caption: EM - 6865 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 26 x 16
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1948 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 796 KB
Pages:     1 2 3
Fyodor Qusak