ESKİZ-MAKET FONDU  |  Fyodor Qusak
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 6979 Rəna surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 31.5
Notes: Ə.Bədəlbəyli. "Nizami" OBT 1946 - 47 - - ci il mövsümü
Size (KB): 1 875 KB
Caption: EM - 6980 Qadın xorundan olan surətlərə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 31.5
Notes: Ə.Bədəlbəyli. "Nizami" OBT 1946 - 47 - - ci il mövsümü
Size (KB): 2 244 KB
Caption: EM - 6984 Əzra surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 31.5
Notes: Ə.Bədəlbəyli. "Nizami" OBT 1946 - 47 - - ci il mövsümü
Size (KB): 1 333 KB
Caption: EM - 7035 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29
Notes: Q.Qarayev."Yeddi gözəl" OBT 1953 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 785 KB
Caption: EM - 7037 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21.5 x 29.5
Notes: Q.Qarayev."Yeddi gözəl" OBT 1953 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 540 KB
Caption: EM - 7045 Saray qadını surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21.5 x 29.5
Notes: Q.Qarayev."Yeddi gözəl" OBT 1953 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 906 KB
Caption: EM - 7052 Saray qadını surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29
Notes: Q.Qarayev."Yeddi gözəl" OBT 1953 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 596 KB
Caption: EM - 7053 Rəqqasə surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29
Notes: Q.Qarayev."Yeddi gözəl" OBT 1953 - cü il mövsümü
Size (KB): 2 152 KB
Pages:     1 2 3
Fyodor Qusak