ESKİZ-MAKET FONDU  |  Qəzənfər Xalıqov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 2000 Hacı Əhməd surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 26
Notes: R.Qliyer. "Şah Sənəm" OBT 1937- 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 971 KB
Caption: EM - 2020 Çayçı surətinə çəkilmiş geyium eskizi - ölçüsü - 20 x 31
Notes: R.Qliyer. "Şah Sənəm" OBT 1937- 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 402 KB
Caption: EM - 2077 Güloğlan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18 x 26.5
Notes: R.Qliyer. "Şah Sənəm" OBT 1937- 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 183 KB
Caption: EM - 2078 Bəhram bəy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18 x 26.5
Notes: R.Qliyer. "Şah Sənəm" OBT 1937- 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 411 KB
Caption: EM - 2080 Şah Valid surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 17.5 xc 27
Notes: R.Qliyer. "Şah Sənəm" OBT 1937- 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 118 KB
Caption: EM - 2432 Kürd surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 19 x 29.5
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1937-38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 382 KB
Caption: EM - 2435 Həsən xan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 30
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1937-38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 703 KB
Caption: EM - 6961 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22.5 x 30
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1937-38 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 221 KB
Pages:     1 2
Qəzənfər Xalıqov