ESKİZ-MAKET FONDU  |  Qəzənfər Xalıqov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 6963 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22.5 x 30
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1937-38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 538 KB
Pages:     1 2
Qəzənfər Xalıqov