ESKİZ-MAKET FONDU  |  Həsən Mustafayev
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
EM - 1965 H.Sarabski Məcnun rolunda - ölçüsü - 42 x 59
Notes  
Ü.Hacıbəyov. "Leyli və Məcnun" OBT 1934 35 - ci il mövsümü
Həsən Mustafayev