ESKİZ-MAKET FONDU  |  Həsən Mustafayev
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 1965 H.Sarabski Məcnun rolunda - ölçüsü - 42 x 59
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Leyli və Məcnun" OBT 1934 35 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 583 KB
Caption: EM - 3080 H.Sarabski Otello rolunda - ölçüsü - 21 x 37
Notes: V.Şekspir. "Otello" ADDT 1939 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 536 KB
Caption: EM - 3088 H.Ərəblinski Ağa Məhəmməd Şah Qacar rolunda - ölçüsü - 24 x 37
Notes: Ağa Məhəmməd Şah Qacar ADDT 1939 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 924 KB
Caption: EM - 4865 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 44 x 43
Notes: V.Krukov. "Stansiya nəzarətçisi" OBT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 804 KB
Caption: EM - 4871 Belkin surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 10 x 19
Notes: V.Krukov. "Stansiya nəzarətçisi" OBT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 654 KB
Caption: EM - 4875 Dunya surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 10 x 18
Notes: V.Krukov. "Stansiya nəzarətçisi" OBT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 606 KB
Caption: EM - 5225 Pərizad surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 10.5 x 16.5
Notes: Z.Hacıbəyov. "Evliykən subay" MKT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 989 KB
Caption: EM - 5228 Satıcı surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 6 x 19
Notes: Z.Hacıbəyov. "Evliykən subay" MKT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 876 KB
Pages:     1 2
Həsən Mustafayev