ESKİZ-MAKET FONDU  |  Həsən Mustafayev
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
EM - 5235 Kərbəlayi Hacı surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 6 x 12
Notes  
Z.Hacıbəyov. "Evliykən subay" MKT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Həsən Mustafayev