ESKİZ-MAKET FONDU  |  Həsən Mustafayev
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
EM - 7759 Vəzir surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 14
Notes  
M.F.Axundov. "Lənkəran xanın vəziri" MKT 1938 - 39 - cu il
Həsən Mustafayev