ESKİZ-MAKET FONDU  |  İzzət Seyidova
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 7681 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 32 x 20
Notes: R.Mustafayev. "Vaqif" OBT 1960 - 61 - cı il sezonu
Size (KB): 1 870 KB
Caption: EM - 5052 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 11 x 19
Notes: P.İ.Çaykovski. "Qaratoxmaq qadın" OBT 1940 - 41 - ci il sezonu
Size (KB): 1 920 KB
Caption: EM - 5068 Lakey surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 12.5 x 26
Notes: P.İ.Çaykovski. "Qaratoxmaq qadın" OBT 1940 - 41 - ci il sezonu
Size (KB): 1 269 KB
Caption: EM - 5070 Çekolinskiy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 12 x 28
Notes: P.İ.Çaykovski. "Qaratoxmaq qadın" OBT 1940 - 41 - ci il sezonu
Size (KB): 1 498 KB
Caption: EM - 5324 Çekolinski surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 12 x 26
Notes: P.İ.Çaykovski. "Qaratoxmaq qadın" OBT 1940 - 41 - ci il sezonu
Size (KB): 1 326 KB
Caption: EM - 5325 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 12 x 27
Notes: P.İ.Çaykovski. "Qaratoxmaq qadın" OBT 1940 - 41 - ci il sezonu
Size (KB): 1 386 KB
Caption: EM - 6472 Vəzir surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 32 x 22
Notes: R.Mustafayev. "Vaqif" OBT 1960 - 61 - cı il sezonu
Size (KB): 1 727 KB
 
Pages:     1 2 3 4
İzzət Seyidova