ESKİZ-MAKET FONDU  |  İzzət Seyidova
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 8924 Luiza surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 28 x 21
Notes: S.Prokofyev. "Kilsədə nigah" OBT 1970 - ci il mövsümü
Size (KB): 974 KB
Caption: EM - 8928 Don Jeron surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 26 x 20
Notes: S.Prokofyev. "Kilsədə nigah" OBT 1970 - ci il mövsümü
Size (KB): 603 KB
Caption: EM - 8933 Klara surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 18
Notes: S.Prokofyev. "Kilsədə nigah" OBT 1970 - ci il mövsümü
Size (KB): 980 KB
Caption: EM - 8936 İntermediya üçün çəkilmiş kişi geyim eskizi - ölçüsü - 19 x 11
Notes: C.Rossini. "Sevilya bərbəri" OBT 1950 - 51 - ci il sezonu
Size (KB): 1 022 KB
Caption: EM - 8938 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 32 x 16
Notes: C.Rossini. "Sevilya bərbəri" OBT 1950 - 51 - ci il sezonu
Size (KB): 1 020 KB
Pages:     1 2 3 4
İzzət Seyidova