ESKİZ-MAKET FONDU  |  Kazım Kazımzadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 5554 Xosrov surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 17 x 21
Notes: S.Vurğun. "Fərhad və Şirin" ADDT 1941 42 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 038 KB
Caption: EM - 5555 Şapur surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 17 x 21
Notes: S.Vurğun. "Fərhad və Şirin" ADDT 1941 42 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 887 KB
Caption: EM - 5560 Məryəm surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 17 x 21
Notes: S.Vurğun. "Fərhad və Şirin" ADDT 1941 42 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 886 KB
Caption: EM - 5562 Şiruyyə surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 17 x 21
Notes: S.Vurğun. "Fərhad və Şirin" ADDT 1941 42 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 776 KB
Caption: EM - 6092 Kapitan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 23 x 34
Notes: R.Rza. "Vəfa" ADDT 1942 43 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 652 KB
Caption: EM - 6096 Qumru surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 23 x 34
Notes: R.Rza. "Vəfa" ADDT 1942 43 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 659 KB
Caption: EM - 6116 Vəfa surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 23 x 34
Notes: R.Rza. "Vəfa" ADDT 1942 43 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 741 KB
Caption: EM - 6283 Tacir surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 28 x 32
Notes: M.Hüseyn. "Nizami" ADDT 1942 - 43 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 575 KB
Pages:     1 2 3
Kazım Kazımzadə