ESKİZ-MAKET FONDU  |  Kazım Kazımzadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 6287 Döyüşçü surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 28 x 32
Notes: M.Hüseyn. "Nizami" ADDT 1942 - 43 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 674 KB
Caption: EM - 6315 Məsləhətçi surətinə çəkilmiş geyim eskizi - 28 x 32
Notes: M.Hüseyn. "Nizami" ADDT 1942 - 43 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 243 KB
Caption: EM - 6795 Eyvaz surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 49 x 35
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 072 KB
Caption: EM - 6800 Aşıq Cunun surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 49 x 35.5
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 830 KB
Caption: EM - 6801 Alı kişi surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 49 x 35
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 711 KB
Caption: EM - 6802 Həsən xan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 49 x 36
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 158 KB
Caption: EM - 6803 Alagöz surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 49 x 35.5
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 827 KB
Caption: EM - 6804 Bolu bəy surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 49 x 36
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Koroğlu" OBT 1959 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 054 KB
Pages:     1 2 3
Kazım Kazımzadə