ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ə.B. Haqverdiyev "Pəri Cadu". Hökümət Teatrı. 26. 01. 1922 – ci il. İnv N 2448
Size (KB): 3 495 KB
Caption: İ. Rüstəmbəyov "Dövləti bisəmər". Hökümət Teatrı. 25. 01. 1922 – ci il. İnv N 2449
Size (KB): 2 885 KB
Caption: S.S.Axundov "Eşq və intiqam". Tamaşa M. Davudovanın şərəfinə göstərilmişdir. Hökümət Teatrı. 29. 03. 1922 – ci il. İnv N 2454
Size (KB): 2 808 KB
Size (KB): 2 856 KB
Size (KB): 3 247 KB
Caption: Ü. Hacıbəyli "Arşin mal alan". Tamaşa M. A. Əliyevin səhnə fəaliyyətinin 25 illiyi münasibətilə verilmişdir. 27. 04. 1925 – ci il. İnv N 2463
Size (KB): 4 371 KB
Caption: J. B. Molyer "Bağa qınını bəyənməz". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1927 – 28 – ci il mövsümü. İnv N 2465
Size (KB): 2 482 KB
Caption: M. Qorki " Yurdsuz insanlar". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1925 – ci il. İnv N 2468
Size (KB): 3 445 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6
İsmayıl Hidayətzadə. Proqramlar