ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Əs – Həbib Vəfa "Bombay". D.Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1930 - 31 – ci il movsümü . İnv N 2498
Size (KB): 3 339 KB
Caption: Əs – Həbib Vəfa "Bombay". D.Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1930 - 31 – ci il movsümü . İnv N 2498
Size (KB): 2 511 KB
Caption: C. Cabbarlı "1905 – ci ildə". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1930 - 31 – ci il movsümü . İnv N 2501
Size (KB): 2 319 KB
Caption: U.Şekspir "Otello". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1930 - 31 – ci il movsümü . İnv N 2502
Size (KB): 4 151 KB
Caption: C.Məmmədquluzadə "Ölülər" D.Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1932 - 33 – ci il movsümü . İnv N 2503
Size (KB): 2 726 KB
Caption: C. Cabbarlı "Dönüş". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1932 - 33 – cü il movsümü . İnv N 2504
Size (KB): 2 124 KB
Caption: C. Cabbarlı "Yaşar". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1932 - 33 – cü il movsümü . İnv N 2505
Size (KB): 2 083 KB
Caption: U. Şekspir "Hamlet". Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı. 1932 – 33 – cü il mövsümü. İnv N 2506
Size (KB): 2 568 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6
İsmayıl Hidayətzadə. Proqramlar