ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: F. Şiller "Qaçaqlar". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1926 – cı il. İnv N 2469
Size (KB): 2 096 KB
Caption: H. Cavid "Şeyx Sənan". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1926 – cı il. İnv N 2471
Size (KB): 2 261 KB
Caption: Ş. Sami "Gaveyi ahəngar". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1926 – 27 – ci il mövsümü. İnv N 2472
Size (KB): 3 525 KB
Caption: N.Nərimanov "Nadir şah". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. 1926 - 27 – ci il movsümü . İnv N 2476
Size (KB): 2 320 KB
Size (KB): 1 996 KB
Size (KB): 2 760 KB
Caption: Ü. Hacıbəyli "Leyli və Məcnun" . 02. 01. 1909 – cu il. "Nicat" maarif cəmiyyətnin opera aktyorlarının ifasında H.Z. Tağiyevin Teatrında göstərilmiş tamaşanın proqramı. İnv N 2439
Size (KB): 3 716 KB
Caption: "Nicat" maarif cəmiyyətnin nəfinə Üçüncü Şərq Müsamirəsinin məramnaməsi. 09. 03. 1916 – cı il. İnv N 2440
Size (KB): 4 322 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6
İsmayıl Hidayətzadə. Proqramlar