ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ü. Hacıbəyli "Əsli və Kərəm". Böyük Opera Teatrı. 1920 – 21 – ci il mövsümü. İnv N 2443
Size (KB): 2 693 KB
Caption: "Yusif və Züleyxa" ( təbdil edən Ə. Qəmərli ) . D. Bunyadzadə adına Hökümət Türk Teatrı. İnv N 2446
Size (KB): 2 412 KB
Caption: N. Nərimanov "Nadir şah". Hökümət Teatrı. 23. 12. 1921 – ci il. İnv N 2447
Size (KB): 2 530 KB
Caption: M. Maqomayev "Şah İsmayıl". Hökümət Teatrı. 17. 02. 1922 – ci il. İnv N 2452
Size (KB): 3 318 KB
Caption: H. Cavid "Afət". Hökümət Teatrı. 1922 – ci il. İnv N 2455
Size (KB): 2 692 KB
Caption: H. Cavid "İblis". Tamaşa İ. Hidayətzadə və A. Gəraybəylinin şərəfinə göstərilmişdir. Hökümət Teatrı. 26. 05. 1922 – ci il. İnv N 2456
Size (KB): 2 827 KB
Caption: A. Lunaçarski "Şahın bərbəri ”. D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı.Tamaşa Ə. Əzimzadənin şərəfinə göstərilib. 30.04.1923 – cü il. İnv N 2459
Size (KB): 3 325 KB
Caption: Şükri xanım "Əntərə". D. Bunyadzadə adına Türk Hökümət Teatrı. Tamaşa A. N. Olenskayanın şərəfinə göstərilib. 26. 01. 1923 – cü il. İnv N 2460
Size (KB): 2 908 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6
İsmayıl Hidayətzadə. Proqramlar