ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylinin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ş.Qurbanovun "Sevindik qız axtarır" musiqili komediyasının librettosu. Inv N 12378
Size (KB): 3 444 KB
Caption: Ş.Qurbanovun "Sevindik qız axtarır" musiqili komediyasının librettosu. Inv N 12378
Size (KB): 3 957 KB
Caption: Ə.Kürçaylının "Nənəmin şahlıq quşu" musiqili komediyasının librettosu. Inv N 12380
Size (KB): 3 154 KB
Caption: Ə.Kürçaylının "Nənəmin şahlıq quşu" musiqili komediyasının librettosu. Inv N 12380
Size (KB): 3 052 KB
Caption: C.Məmmədquluzadə. "Ölülər" tamaşasının rejissor nüsxəsi. İnv.№ 12383
Size (KB): 5 227 KB
Caption: C.Məmmədquluzadə. "Ölülər" tamaşasının rejissor nüsxəsi. İnv.№ 12383
Size (KB): 4 150 KB
Caption: Q.Qarayevin Ş.Bədəlbəyliyə yazdığı məktub.Inv N 12396
Size (KB): 5 160 KB
Caption: Ə.Bədəlbəylinin qardaşı Ş.Bədəlbəyliyə yazdığı məktub. Inv.N12398
Size (KB): 2 364 KB
Pages:     1 2 3 4
Şəmsi Bədəlbəyli. Sənədlər