ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylinin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: Ə.Bədəlbəylinin qardaşı Ş.Bədəlbəyliyə yazdığı məktub. Inv.N12398
Size (KB): 2 520 KB
Caption: İncəsənət xadimi B.İ.Zeydmanın Daşkənddən Ş.Bədəlbəyliyə yazdığı məktub. Inv.N 12399
Size (KB): 1 948 KB
Caption: Ü.Hacıbəylinin Ş.Bədəlbəyliyə yazdığı məktub. İnv.N 12413
Size (KB): 1 416 KB
Caption: "İki qardaş" (M. Lermontov) tamaşasına Ş.Bədəlbəyli tərəfindən yazılmış rejissor eksplikasiyası. İnv.№ 12420
Size (KB): 6 376 KB
Caption: C.Məmmədquluzadə. "Ölülər" pyesi. İnv. № 12421
Size (KB): 4 330 KB
Caption: Türkmənistan Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulacaq "Koroğlu" operasının müzakirəsi. İnv.№ 12424
Size (KB): 4 831 KB
Caption: Musiqili Komediya Teatrının tamaşaları haqqında məlumat. (1945,1947,1948-ci illər) İnv.№12428
Size (KB): 2 995 KB
Caption: Musiqili Komediya Teatrının tamaşaları haqqında məlumat. (1945,1947,1948-ci illər) İnv.№12428
Size (KB): 2 193 KB
Pages:     1 2 3 4
Şəmsi Bədəlbəyli. Sənədlər