ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylinin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: Nizami adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat Muzeyi tərəfindən Ş.Bədəlbəyliyə verilmiş sənəd. İnv.N 12440
Size (KB): 6 372 KB
Caption: Ş.Bədəlbəyliyə aid buklet. İnv.N 12462
Size (KB): 3 266 KB
Size (KB): 2 437 KB
Caption: 1959 – cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncəsənəti və Ədəbiyyatı Ongünlüyünün dvətnaməsi.İnv.N 12465
Size (KB): 1 004 KB
Caption: A.Məlikovun "Ləpələr" musiqili komediyasının librettosu. İnv.N 12480
Size (KB): 3 784 KB
Caption: A.Məlikovun "Ləpələr" musiqili komediyasının librettosu. İnv.N 12480
Size (KB): 4 086 KB
Caption: V.Dolidze. "Keto və Kote" musiqili komediyasının librettosu. İnv.№ 12481
Size (KB): 4 601 KB
Caption: V.Dolidze. "Keto və Kote" musiqili komediyasının librettosu. İnv.№ 12481
Size (KB): 4 168 KB
Pages:     1 2 3 4
Şəmsi Bədəlbəyli. Sənədlər