ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylinin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: İ.Dzerjenskinin "İnsanın taleyi" operasının klaviri. İnv.N 12501
Size (KB): 830 KB
Caption: 1959 – cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncəsənəti və Ədəbiyyatı Ongünlüyünün yekun konsertinin ssenarisi. İnv.N 12502
Size (KB): 1 501 KB
Caption: Moskvada keçirələcək Azerbaycan İncəsənət və Ədəbiyyatı ongünlüyü ilə əlaqədar olaraq "Durna" musiqili komediyasının müzakirəsi. İnv. № .12507
Size (KB): 3 919 KB
Caption: Ş.Bədəlbəylinin müxtəlif çıxışları. İnv.N 12516
Size (KB): 1 219 KB
Caption: F.Əmirovun "Ürəkcalanlar" musiqili komediyasının geniş müşavirəsinin protokulu. 06.03.1944. İnv. № 12528
Size (KB): 4 996 KB
Caption: M.Y.Lermontov. "İki qardaş" əsərinin təhlili. İnv. № 12537
Size (KB): 3 683 KB
Caption: V.Dolidze. "Keto və Kote" musiqili komediyasının müzakirəsi. İnv. №12541
Size (KB): 5 462 KB
Caption: A.N.Ostrovski adına Leninqrad Dövlət Teatr İnstitutu tərəfindən Ş.Bədəlbəyliyə verilən vəsiqə. İnv.N 12548
Size (KB): 727 KB
Pages:     1 2 3 4
Şəmsi Bədəlbəyli. Sənədlər