ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: Rus Teatr Cəmiyyəti tərəfindən Sruhullaya göndərilmiş məktub. 1913 – cü il. İnv N 315
Size (KB): 3 568 KB
Caption: S. Ruhullanın F.Şillerin "Qaçaqlar" və H.Cavidin "Şeyx Sənan" əsərləri haqqında qeydləri. İnv N 4836
Size (KB): 2 207 KB
Caption: Rol dəftəri (U. Şekspir. "Otello" .Yaqo rolu) İnv N 4983
Size (KB): 1 383 KB
Caption: Rol dəftəri (U. Şekspir. "Otello" .Yaqo rolu) İnv N 4983
Size (KB): 3 058 KB
Caption: Teatr sənətinə aid müxtəlif qəzet materialları. İnv N 4995
Size (KB): 3 775 KB
Caption: M. Hüseynin "Nizami" əsərindən montaj. İnv N 5018
Size (KB): 1 446 KB
Caption: M. Hüseynin "Nizami" əsərindən montaj. İnv N 5018
Size (KB): 2 861 KB
Caption: S.Ruhullanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən briqadanın işi haqqıda rəy. İnv N 5197
Size (KB): 3 813 KB
Pages:     1 2 3 4
Sidqi Ruhulla. Sənədlər